Η βέλτιστη παρακολούθηση

Αρχική / Η βέλτιστη παρακολούθηση

Κάθε πότε να επισκέπτομαι τον γιατρό μου, όταν πάσχω από νόσο Πάρκινσον

Ας δούμε μερικά δεδομένα σχετικά με την νόσο:

• Η νόσος Πάρκινσον είναι μια σύνθετη νόσος που επηρεάζει όλες τις εγκεφαλικές λειτουργίες. Εμφανίζει ένα μεγάλο εύρος συμπτωμάτων, κινητικών και μη. Πολλοί νομίζουν ότι το βασικό σύμπτωμα είναι το τρέμουλο. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι.
• Τα βασικά συμπτώματα είναι η βραδύτητα στις κινήσεις, ο τρόμος ηρεμίας, η δυσκαμψία και η αστάθεια. Το τελευταίο οδηγεί πολύ συχνά σε πτώσεις και κατάγματα.
• Άλλα επίσης σημαντικά συμπτώματα είναι τα λεγόμενα μη κινητικά όπως, η διαταραχή στην σκέψη, η κατάθλιψη και άλλα. Αυτά επηρεάζουν την συμπεριφορά (πχ άκαμπτος, συντηρητικός χαρακτήρας)
• Η νόσος εξελίσσεται σε πέντε διακριτά στάδια και χωρίς σωστή παρακολούθηση μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση με κύφωση, δυσκολία στην βάδιση και πτώσεις (σταδιο3-4). Μια κατάσταση ισοδύναμη με αναπηρία. Το φορτίο του φροντιστή τότε γίνεται μεγάλο.
• Ένας νευρολόγος με κατάλληλη εκπαίδευση στην νόσο πάρκινσον έχει σαν στόχο να καθυστερήσει αυτή την εξέλιξη, επιλέγοντας την καταλληλότερη φαρμακευτική αγωγή και να προτείνει επεμβατικές λύσεις όταν η νόσος δυσκολεύσει την καθημερινότητα και ποιότητα ζωής του ασθενή.
• Ο ίδιος ο ασθενής πολύ συχνά ΔΕΝ έχει επίγνωση της βαρύτητας της κατάστασής του. Μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για μια νόσο του εγκεφάλου.
Έχοντας αυτά υπόψη, οι σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες ορίζουν ότι για την βέλτιστη παρακολούθηση της ασθένειας απαιτείται τακτική παρακολούθηση από νευρολόγο με κατάλληλη εκπαίδευση στην νόσο πάρκινσον. Στο ιατρείο μας εφαρμόζουμε τα εξής:

α) Μία φορά το χρόνο γίνεται ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος όλου του εύρους των συμπτωμάτων (Ετήσιο CHECK UP -εκτιμώμενη διάρκεια 45-60 λεπτά)

β) Μία φορά το χρόνο γίνεται ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος των ανώτερων νοητικών λειτουργιών και του συναισθήματος (εκτιμώμενη διάρκεια 45-60 λεπτά)

Με τον τρόπο αυτό,
• διαπιστώνουμε τυχόν εξέλιξη της νόσου και καθορίζουμε το στάδιο της ασθένειας
• αναγνωρίζουμε εγκαίρως τα νέα συμπτώματα που στο μέλλον θα προκαλέσουν σημαντική δυσκολία στον ασθενή
• δίνουμε λύσεις σε αυτά πριν γίνουν σοβαρά και μη αναστρέψιμα
• Διατηρούμε τον ασθενή δραστήριο και ενεργό προσφέροντας ανεξαρτησία και την ποιότητα ζωής που επιθυμεί.
• Προφυλάσσουμε τον φροντιστή από το βάρος της φροντίδας ενός ασθενούς με σοβαρά κινητικά προβλήματα.


Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της νόσου Πάρκινσον

Το θεραπευτικό πλάνο για την αντιμετώπιση της νόσου του Πάρκινσον καταρτίζεται με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της βρετανικής υγειονομικής Αρχής, του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας & Κλινικής Υπεροχής (NICE).

Οι οδηγίες αυτές καθορίζουν ποιες είναι οι κλινικώς πιο σημαντικές, αξιόπιστες και αποτελεσματικές θεραπείες για τους ασθενείς.

Οι βασικές κατευθυντήριες οδηγίες του NICE είναι οι εξής:

  1. Ο ασθενής πρέπει να παραπέμπεται σε εξειδικευμένο νευρολόγο για να γίνεται ακριβής διάγνωση

Η παραπομπή πρέπει να γίνεται χωρίς καθυστέρηση και χωρίς να χορηγηθεί κάποια θεραπεία από μη ειδικό ιατρό. Ο νευρολόγος στον οποίο θα παραπεμφθεί ο ασθενής πρέπει να είναι εξειδικευμένος στη διαφορική διάγνωση της νόσου Πάρκινσον (δηλαδή να ξέρει ποιες άλλες ασθένειες έχουν παραπλήσια συμπτώματα και να μπορεί να τις ξεχωρίσει).

  1. Η διάγνωση της νόσου πρέπει να επανελέγχεται τακτικά

Συνιστάται επανέλεγχος του ασθενούς κάθε 6 έως 12 μήνες.

  1. Το θεραπευτικό πλάνο πρέπει να είναι εξατομικευμένο

Στον ασθενή πρέπει να δίνεται η ευκαιρία να συζητήσει αναλυτικά με τον νευρολόγο ιατρό για τα συμπτώματά του, τις προτιμήσεις του και τους στόχους του, πριν αρχίσει οποιαδήποτε θεραπεία.

Στις θεραπείες που μπορεί να προταθούν συμπεριλαμβάνονται διάφορες φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές μέθοδοι (μεταξύ αυτών και χειρουργικές θεραπείες).

  1. Στον ασθενή πρέπει να συνιστώνται φυσικοθεραπεία και εργοθεραπεία

Οι θεραπείες αυτές πρέπει να συνιστώνται νωρίς στην πορεία της νόσου, ενώ η  φυσικοθεραπεία πρέπει να συμπεριλαμβάνει οδηγίες και πληροφόρηση για την σωματική άσκηση.

  1. Στον ασθενή πρέπει να προτείνονται και άλλες υποστηρικτικές θεραπείες

Αν, λ.χ., αντιμετωπίζει προβλήματα με την επικοινωνία, την κατάποση ή τον έλεγχο της παραγωγής σιέλου πρέπει να του προταθεί να κάνει λογοθεραπεία. Αντίστοιχα, αν το χρειάζεται, πρέπει να συνιστάται και διατροφική θεραπεία με εξειδικευμένο διαιτολόγο.

  1. Σε κάθε στάδιο της νόσου πρέπει να προσφέρεται παρηγορητική φροντίδα

Στους ασθενείς και στους φροντιστές τους πρέπει να παρέχεται λεπτομερής πληροφόρηση για την πορεία της νόσου και τη μελλοντική διαχείρισή της.

Σε κάθε στάδιο της νόσου, εξάλλου, οι ασθενείς, οι συγγενείς και οι φροντιστές τους πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συζητούν για την παρηγορητική φροντίδα που χρειάζονται οι πάσχοντες.

error: